Select language


This site serves for .eu disputes only.

Logged on as Anonymous

Dispute

Complainant:

energis GmbH, Iris Streit

Complainant's Authorized Representative:

Andrejewski, Honke & Sozien, Damian van Ackeren, Rechtsanwalt

Respondent:

Synergis Maciej Przywara, Maciej Przywara

Disputed Domain Name(s):

ENERGIS.EU