Select language


This site serves for .eu disputes only.

Logged on as Anonymous

Dispute

Complainant:

OLYMPIAKOS SYNDESMOS FILATHLON PIRAEUS P.A.E. (FOOTBALL TEAM), OLYMPIAKOS SYNDESMOS FILATHLON PIRAEUS P.A.E. OLYMPIAKOS SYNDESMOS FILATHLON PIRAEUS P.A.E., LEGAL ENTITY

Respondent:

SYNERGIS Maciej Przywara, Maciej Przywara

Disputed Domain Name(s):

OLYMPIAKOS.EU