Select language


This site serves for .eu disputes only.

Logged on as Anonymous

Dispute

Complainant:

BAIKOWSKI, BAIKOWSKI

Complainant's Authorized Representative:

Nameshield, Enora Millocheau

Respondent:

pierre lachatte

Disputed Domain Name(s):

BAIKOWSKI.EU