Select language


This site serves for .eu disputes only.

Logged on as Anonymous

Dispute

Complainant:

Tomasz Wójtowicz

Complainant's Authorized Representative:

EWA MALEWSKA & PARTNERS, none Ewa A. MALEWSKA, none

Respondent:

Ireneusz Bachurski Przedsiębiorstwo INFO-BI, Ireneusz BACHURSKI

Disputed Domain Name(s):

WOJTOWICZ.EU