Centrul ADR pentru .eu de pe lângă Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera Economică a Republicii Cehe şi Camera Agricolă a Republicii Cehe (Curtea de Arbitraj Cehă)

Decizia Juriului

§ B12 al Regulilor de Soluţionare a Disputei .eu (Regulile ADR)

Caz nr.: 06869
Data depunerii: 2014-12-08 09:43:14
Contact administrativ: Lada Válková
 
Reclamant
Nume: Schiess Tech GmbH
 
Reprezentantul autorizat al Reclamantului
Nume: Preu Bohlig und Partner, Christine Grünther, LL.M.
 
Pârât
Nume: Metalkid 2008, Razvan Zofota
 
Reprezentantul autorizat al Pârâtului
Nume: Metalkid 2008, Razvan Zofota
 
Nume domeniu: SYMG
 
Alte proceduri legale
Pe 13 februarie 2015, a fost adoptata de Forumul ADR decizia cu privire cererea Partii Reclamante de a schimba limba procedurii.  Completul desemnat a respins cererea si a determinat ca limba procedurii sa fie limba romana.
 
Rezumat în limba engleză al Deciziei: Rezumatul în limba engleză al acestei Decizii este ataşat aici ca Anexa 1
 
Fondul real
Partea Reclamanta este Schiess Tech GmbH, o filială a firmei Shenyang Machine Tool Group (SYMG) China. SYMG este o societate ȋn domeniul construcţ'ţiei de maşini-unelte cu activitate ȋn ȋntreaga lume, fiind al treilea producător mondial de maşini-unelte.

Partea Parata este o societate comercială din Romania, METALKID 2008 SRL  care a înregistrat numele de domeniu în disputa "SYMG.eu" în 2006, ca dealer de marcă al produselor Shenyang Machine Tool Group (SYMG) China.
 
Declaraţiile Părţilor
 1. Reclamant
  Partea Reclamantă susţine că
  
  - este o filială a firmei Shenyang Machine Tool Group (SYMG) China cu activitate ȋn ȋntreaga lume, fiind al treilea producător mondial de maşini-unelte.
  - Shenyang Machine Tool Group (SYMG) China are un mare renume ȋn branşa producătorilor de maşini-unelte.
  - Shenyang Machine Tool Group deţine şi utilizează emblema SYMG ca simbol al firmei şi a împuternicit cotestatoarea să foloaseasă acesată emblemă în Germania.
  - Legea germană asigură protecţia mărcilor, numelor şi simbolurile firmelor su ca denumiri proprii ȋn scop comercial, odată cu utilizarea acestora ȋn ţara respectivă.
  - Partea Pârâtă a ȋnregistrat domeniul <SYMG.eu>, care este identic cu denumirea oficială a societăţii SYMG.
  - Partea Pârâtă nu are niciun drept şi nici vreun interes fondat ȋn a utiliza numele domeniului, mai ales că nu foloseşte domeniul <SYMG.eu> ȋn conexiune cu oferta sa de produse sau servicii.
  - Partea Pârâtă utilizează domeniul în dispută cu rea-intenţie, prezentându-se ca furnizor industrial şi membru al unul grup din domeniul maşinilor pentru prelucrarea metalului, apărând ca un concurent al Reclamantei.
  - Totodată, Partea Pârâtă utilizează domeniul <SYMG.eu> pentru a ȋmprăştia afirmaţii necorespunzătoare referitoare la SMTCL Europa.Aceste afirmaţii dăunează reputaţiei Părţii Reclamante şi societăţii-mamă a acesteia. Acuzaţiile sunt periculoase ȋn special din cauza faptului că sunt recepţionate de clienţii care doresc să se informeze cu privire la societatea SYMG. Ȋmprăştierea acestor zvonuri reprezintă acţiuni de concurenţă neloială. Toate acestea dovedesc faptul că utilizarea domeniului <SYMG.eu> este cu rea-intenţie.
 2. Pârât
  Partea Pârâtă, la rândul ei, afirmă că:
  
  - SYMG şi SMTCL sunt abrevieri ale aceluiaşi grup industrial Shenyang Machine Tool Group şi Shenyang Machine Tool Company Ltd.
  - Combinaţia de litere symg nu este o combinaţie brevetată sau protejată, deşi probabil că logolul SYMG cu caractere speciale şi culoare roşie este probabil protejat.
  - A fost ani de-a rândul importator oficial al produselor SMTCL/SYMG din 2009 până în 2011.
  - A înregistrat toate numele de domenii posibile cu combinaţiile SMTCL şi SYMG pentru a sprijini vânzarea de de produse smctl.
  - A intenţionat să vândă website-urile Partii Reclamante care însă nu i-a făcut nicio oferta rezonabilă.
  - SMTCL Group a încercat să obţină numele de domenii cu SMTCL, dar cererea lor a fost respinsa chiar de tribunalele din România.
  - Afirmaţiile de pe website-ul smtcl şi symg sunt corecte.
 
Discuţii şi constatări
Partea Reclamantă este împuternicită de societatea mamă Shenyang Machine Tool Group (SYMG) China, să desfăşoare toate procedurile în legătură cu emblema - SYMG - ca identificatorde afacere.


Chiar Partea Pârâtă recunoaşte că logolul SYMG  este o abreviere a grupului industrial Shenyang Machine Tool Group, iar cu anumite caractere şi culoare roşie este un logo probabil protejat. Dealtfel, acesta a şi fost motivul pentru care, la momentul în care a devenit importator oficial al produselor Shenyang Machine Tool Group, Partea Pârâtă a înregistrat printre altele şi numele de domeniu în dispută.

Faţă de aceste susţineri ale părţilor, acest Complet consideră că, în conformitate cu art. 21  REGULAMENTUL (CE) NR. 874/2004 AL COMISIEI din 28 aprilie 2004, numele de domeniu în dispută  care reproduce integral emblema SYMG este identic sau asemănător, până la a genera confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația germană cum ar fi drepturile menționate la articolul 10 alineatul (1) din acelaşi Regulament care acoperă şi dreptul la identificatori de întreprinderi (emblemă), ceea ce este şi SYMG pentru Partea Reclamantă şi Societatea Mamă a acesteia.

Partea Reclamantă afirmă că Partea Pârâtă nu are niciun drept şi nici vreun interes fondat ȋn a utiliza numele de domeniu în dispută, mai ales că nu foloseşte domeniul <SYMG.eu> ȋn conexiune cu oferta sa de produse sau servici.

Ca răspuns, la aceste afirmaţii, Partea Pârâtă arată că a înregistrat toate numele de domenii posibile cu combinaţiile SMTCL şi SYMG pentru a sprijini vânzarea de de produse smctl în România, atunci când a devenit importator oficial şi că a intenţionat să vândă website-urile Partii Reclamante care însă nu i-a făcut nicio oferta rezonabilă. Partea Pârâtă doar afirmă, fără a dovedi în vreun fel, că a vândut produse smctl în România. Mai mult, aplicând  testul Oki  Data recunoscut în practica UDRP, potrivit căruia un revânzător sau distribuitor ar putea avea drepturi sau interese legitime în folosirea unui nume de domeniu ce reproduce numele altuia dacă sunt îndeplinite anumite criterii, acest Complet constată că: website- ul la care trimite numele de domeniu în cauză nu include o ofertă actuală de bunuri şi servicii ale Shenyang Machine Tool Group şi nici nu indică relaţia pe care o are Partea Pârâtă cu Shenyang Machine Tool Group.

Faţă de cele arătate şi suţinute de părţi, acest Complet consideră că cerinţele art. 21  (1) lit a din  REGULAMENTUL (CE) NR. 874/2004 AL COMISIEI din 28 aprilie 2004 sunt dovedite de către Partea Reclamantă, Partea Pârâtă neidicând nicio dovadă în sensul art. 21 (2) din acelaşi REGULAMENT, potrivit căreia:
- înaintea oricărei informări privind o procedură de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)  a folosit numele de domeniu sa pentru a oferi bunuri sau servicii sau a făcut pregătiri demonstrabile în acest sens;
-  este cunoscut de obicei pe baza numelui de domeniu,
-  folosește numele domeniului în mod legitim și necomercial sau corect, fără intenția de a induce în eroare consumatorii sau de a prejudicia reputația unui nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară.

De asemenea, Partea Reclamantă mai invocă şi reaua credinţă a Parţii Pârâte cu privire la informaţiile incorecte şi defăimătoare afişate pe website-ul  la care trimite numele de domeniu în dispută. Având în vedere însă că, art. 21 alin.1 prevede în mod expres că este suficientă dovedirea de către Partea Reclamantă a înregistrării de către Partea Pârâtă a unui nume de domeniu identic sau asemănător până la a genera confuzii cu un nume pentru care există un drept recunoscut sau instituit în conformitate cu legislația internă și/sau comunitară, cum ar fi drepturile menționate la articolul 10 alineatul (1) șicare a fost înregistrat de un titular care nu avea drepturi sau un interes legitim față de nume, pentru a se constata de către Complet o înregistrare speculativă sau abuzivă şi pentru a dispune transferul acestui nume de domeniu, acest Complet consideră că nu mai este necesar să analizeze şi susţinerile cu privire la reaua credinţă a Părţii Pârâte.
 
Decizie
Pentru toate motivele anterioare, în conformitate cu prevederile paragrafelor B12 (b) şi (c) ale Regulilor, acest Complet ordonă ca numele domeniului SYMG să-i fie transferat Părţii Reclamante.
 
Membrii Juriului
 • Beatrice Onica Jarka
Data: 2015-07-20
Anexa 1
I.      Disputed domain name: [symg.eu]


II.     Country of the Complainant: [Germany], country of the Respondent: [Romania]

III.    Date of registration of the domain name: 7th of April 2006

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        
        business identifier
        

V.    Response submitted: Yes

VI.   Domain name is identical to the protected right of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. The Respondent did not prove that:
- prior to any notice of an alternative dispute resolution (ADR) procedure, it has used the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with the offering of goods or services or has made demonstrable preparation to do so; Moreover at the date of Complaint, the Respondent was not offering any goods or services on the website to which the disputed domain name resolves
- it  has been commonly known by the domain name, even in the absence of a right recognized or established by national and/or Community law;
-  is making a legitimate and non-commercial or fair use of the domain name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of a name on which a right is recognized or established by national and/or Community law.

Moreover the Panel applied also the OKI DATA test, in order to establish rights and legitimate interests for a reseller or a distributor of SMTCL products  for the Respondent as alleged by the Respondent itself to have been in the past, and found that not even the requirements of such test are fulfilled at the moment of the Complaint filling

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Finding no rights or legitimate interests in the Respondent use of the disputed domain name and considering that the disputed domain name is identical with the business identifier of the Complainant and Complainant mother company, this Panel did not find necessary to analyze this assertion, in order to decide upon the transfer of the disputed domain name from the Respondent to the Complainant.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XII.  If transfer to Complainant Is Complainant eligible? Yes