ADR-Center for løsning af tvister om .eu-domænenavne ved Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske Kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer (Tjekkiets Voldgiftsret)

Nævnets afgørelse

Pkt. B12 i Regler for løsning af tvister om .eu-domænenavne (ADR-Regler)

Sagsnummer: 07880
Tidspunkt for indgivelse: 2020-02-03 10:54:01
Administrativ kontakt: Iveta Špiclová
 
Klageren
Navn: Petr Chobot
 
Klagerens befuldmægtigede repræsentant
Navn: Všetečka Zelený Švorčík a partneři, advokátní a patentová kancelář, JUDr. Otakar Švorčík
 
Indklagede
Navn: Maxim Filippov
 
Indklagedes befuldmægtigede repræsentant
Navn:
 
De(t) omtvistede domænenavn(e): PETR-CHOBOT.EU
 
Andre retsprocesser
Panelet kender ikke til andre verserende eller afgjorte sager, der vedrører det omtvistede domænenavn.
 
Engelsk opsummering af afgørelsen: Engelsk opsummering af Afgørelsen er vedhæftet som Bilag 1
 
Faktuel baggrund
Klageren er borger i Tjekkiet og indehaver af personnavnet Petr Chobot. Til dette navn ydes en beskyttelse ifølge artikel 10 Charter om grundlæggende rettigheder og friheder i Tjekkiet og ligeledes ifølge § 81 og følgende lov nr. 89/2012 Sb. Civilret, jfr. senere regler. Sagsøgeren betragtes som en vigtig tjekkisk forsker, biolog og terapeut og  har til hensigt at bruge domænenavnet til sine forretningsaktiviteter.  


Fakta, der er angivet af Klager, og som ikke er bestridt af Respondenten:

Det omtvistede domænenavn <petr-chobot.eu> blev registreret den 9. august 2019. Det omtvistede domænenavn anvendes af Respondenten til hjemmesider med pornografisk indhold.

Det omtvistede domænenavn <petr-chobot.eu> er identisk og dermed forveksleligt med Klagerens personnavn Petr Chobot.
 
Parternes påstande
 1. Klageren
  Klageren er forpligtet til at præsentere en prima facie-sag, herunder at Respondenten mangler rettigheder eller legitime interesser i det omtvistede domænenavn. Når en sådan prima facie-sag er præsenteret, bærer Respondenten bevisbyrden for at påvise rettigheder eller legitime interesser i domænenavnet. Hvis Respondenten ikke gør det, kan Klageren få medhold i klagen jf. EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 22 (10).
  

  Respondenten er ikke kendt med det omtvistede domænenavn i Whois-databasen og har ikke erhvervet varemærkerettigheder eller andre rettigheder til navnet. Tidligere afgørelser har vurderet, at en Respondent ikke var almindeligt kendt under et omtvistet domænenavn, hvis WHOIS-oplysningerne ikke ligner det omtvistede domænenavn.

  Klageren hævder, at Respondenten ikke er tilknyttet eller autoriseret af Klageren på nogen måde. Klageren hævder, at Respondenten ikke har nogen rettigheder eller legitime interesser i forhold til det omtvistede domænenavn. Klageren udøver ingen aktiviteter for eller har nogen forretning med Respondenten.

  Derudover er der af Klageren hverken givet licens eller tilladelse til Respondenten til at gøre brug af Klagerens varemærke navn PETR CHOBOT eller ansøge om registrering af det omtvistede domænenavn <petr-chobot.eu>.

  Det omtvistede domænenavn anvendes for hjemmesider med pornografisk indhold.

  Respondenten har følgelig ingen rettigheder eller legitime interesser for det omtvistede domænenavn <petr-chobot.eu>.

  På baggrund af ovennævnte konkluderer Klageren, at Respondenten har registreret og bruger det omtvistede domænenavn i ond tro.
 2. Indklagede
  Respondenten har ikke indgivet noget administrativt svar.
 
Diskussion og konklusion
Rettigheder:


Klageren har til Panelets tilfredshed vist, at det omstridte domænenavn er identisk og forveksleligt med et personnavn, hvortil Klageren har rettigheder (i betydningen i EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 21 (1))

Dette er et klart tilfælde af "cybersquatting", dvs. det omtvistede domænenavn er registreret i ond tro, udelukkende indeholdende Klagerens personnavn med henblik på at opnå økonomisk vinding til Respondenten. Det er veletableret, at tilføjelsen af top level domænet ”.eu”  ikke påvirker vurderingen af om domænenavnet er identisk eller forveksleligt med Klagerens rettigheder

Tidligere afgørelser har ligeledes fundet, at små stavevariationer ikke forhindrer, at et domænenavn er forveksleligt med Klagerens rettigheder. Tilføjelse af en bindestreg mellem PETR og CHOBOT, fjerner ikke forvekslingsrisikoen mellem domænenavnet og personnavnet PETR CHOBOT.


Ingen rettigheder eller legitime interesser:

Klageren har til Panelets tilfredshed vist, at Respondenten ikke har nogen rettigheder eller berettigede interesser i forhold til det omtvistede domænenavn (i betydningen i EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 21 (1)(a))

Klageren anfører, at Respondenten ikke er tilknyttet ham eller autoriseret af ham på nogen måde til at bruge hans personnavn i et domænenavn eller på et websted. Klageren udøver ingen aktiviteter for eller har nogen forretning med Respondenten.


Ond tro:

Klageren har til Panelets tilfredshed vist, at det omtvistede domænenavn er blevet registreret og bliver brugt i ond tro (i betydningen i EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 21 (1)(b))

I betragtning af identiteten mellem Klagers personnavn og det omstridte domænenavn og Klagers omdømme og on-line eksponering omstændighederne i sagen, er det usandsynligt for Panelet, at Respondenten registrerede det omtvistede domænenavn uden forudgående kendskab til Klageren.

Panelet finder derfor, at det omtvistede domænenavn blev registreret i ond tro.

Det omtvistede domænenavn anvendes for hjemmesider med pornografisk indhold med økonomisk vinding for øje for Respondenten. Panelet finder derfor, at det omstridte domænenavn anvendes i ond tro (i betydningen i EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 21 (3)(d)).


Procesfaktorer:

Panelet er tilfreds med, at alle proceduremæssige krav er opfyldt, og der er ingen anden grund til, at det ville være uhensigtsmæssigt at afgive en beslutning.


De vigtigste grunde til beslutningen:

1. De tre væsentlige spørgsmål i henhold EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 21 er, om:

i. Det omtvistede domænenavn er identisk eller forveksleligt med et kendetegn, hvortil klageren har rettigheder; og

ii. Respondenten ikke har rettigheder eller legitime interesser med hensyn til det omtvistede domænenavn; og

iii. det omtvistede domænenavn er registreret og anvendes i ond tro.


2. Panelet gennemgik omhyggeligt alle dokumenter leveret af klageren. Respondenten leverede ikke Panelet nogen dokumenter eller erklæringer. Panelet besøgte også alle tilgængelige websteder og offentlige oplysninger om det omtvistede domænenavn, nemlig WHOIS-databaserne.


3. I henhold til EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 22 (1), kan enhver person indlede en administrativ procedure ved at indsende en klage i overensstemmelse med Forordningen.


4. Panelet kom derfor til følgende konklusioner:

a) Klageren anfører og beviser, at det omtvistede domænenavn er forveksleligt med Klagerens personnavn. Faktisk er personnavnet fuldstændigt indeholdt i det omtvistede domænenavn.

Det omtvistede domænenavn betragtes derfor som identisk eller forveksleligt.

b) Respondenten er ikke almindeligt kendt under det omtvistede domænenavn og har ikke erhvervet nogen rettigheder til navnet, og der er heller ingen tilladelse for Respondenten fra Klageren til at bruge eller registrere det omtvistede domænenavn.

Panelet finder derfor, at Respondenten ikke har rettigheder eller legitim interesse med hensyn til det omtvistede domænenavn.

Panelet finder, at det omtvistede domænenavn er registreret og bliver brugt i ond tro.

Af de ovenfor anførte grunde er det dette Panels beslutning, at Klageren har opfyldt alle tre elementer i EU Forordning 874/2004 af 28.april 2004, artikel 22 (1).
 
Afgørelse
Af alle de ovenstående grunde har Nævnet i medfør af ADR-Reglernes pkt. B12 (b) og (c) bestemt, at domænenavnet PETR-CHOBOT.EU overføres til Klageren
 
Nævnsmedlemmer
 • Lars Karnoe
Dato: 2020-06-04
Bilag 1
I.      Disputed domain name: [petr-chobot.eu]


II.     Country of the Complainant: [CZ], country of the Respondent: [NO]

III.    Date of registration of the domain name: [9 August 2019]

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        
family name: Petr Chobot
      
V.    Response submitted: [No]

VI.   Domain name/s is/are [identical] to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [No]
        2. Why: No response to the contrary was filed by the Respondent.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. [Yes]
        2. Why: The Respondent must undoubtedly have been aware of the Complainant and the name of the Complainant when registering the disputed domain name. It is a clear case of cybersquatting - the Respondent is using a domain name identical to the right of the Complainant to attract Internet users to pages with pornographic content for the economic gain of the Respondent.  

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X.    Dispute Result: [Transfer of the disputed domain name]

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: None

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? [Yes]