A Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája és a Cseh Köztársaság Agrárkamarája mellett működő a .eu domainekkel kapcsolatos jogvitákat rendező ADR Centrum (a CSK Választottbírósága)

Határozat

A .eu domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésének szabályai (ADR Szabályzat), B12 §

Ügyszám: 08189
Benyújtási időpont: 2021-09-20 00:00:00
Adminisztratív kapcsolattartó: CAC, Bc. Denisa Říhová
 
Panaszos
Név/cégnév: Philip Morris Products S.A., Philip Morris Products S.A.
 
A Panaszos képviseletére jogosult személy
Név: Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB, Dr. Sebastian Engels
 
Panaszolt
Név/cégnév: Vitanyi Timea
 
A Panaszolt képviseletére jogosult személy
Név:
 
A vitatott domain név (nevek): HEETSTICK.EU
 
Egyéb jogi eljárások
A választottbíróságnak nincs tudomása semmilyen egyéb, a domain névvel kapcsolatos eljárásról.
 
A határozat angol nyelvű összefoglalása: A határozat angol nyelvű összefoglalását lsd. az 1. sz. mellékletben
 
Ténybeli háttér
A Panaszos a dohánytermékek és a füstmentes dohánytermékek nemzetközi szinten ismert vezető piaci szereplője, akinek innovatív termékei közé tartoznak a hevítéses technológiával működő dohányipari termékek. 


A Panaszos számos védjeggyel rendelkezik közöttük a HEETS,  a HEET és a HEATSTICKS szóvédjegyekkel is, amelyek a világ jelentős számú országában, köztük az Európai Unió területére is kiterjedően biztosítanak oltalmat a Panaszos számára.

A Panaszos termékeit a hivatalos viszonteladói és a forgalmazásra kijelölt speciális üzletek mellett, online, saját weboldalain keresztül is forgalmazza.

A Panaszolt fél egy természetes személy.  A vitatott domain név alatti weboldalon az üzemeltető személyéről semmilyen információ nem érhető el. Azonban azon keresztül részben a Panaszos fél termékei, azok mellett továbbá egyéb, a Panaszos termékeivel semmilyen kapcsolatban nem álló termékek, így ruhák, órák értékesítésre történő felkínálása is zajlik.

A vitatott domain regisztrációjának ideje: 2021. április 26.
 
A Felek állításai
 1. Panaszos
  A Panaszos nemzetközi szinten vezető szereplője a dohánytermékek és a füstmentes dohánytermékek piacának.  A Panaszos híres arról hogy márkaportfóliójába innovatív termékek tartoznak. 
  

  A Panaszos átalakította termelését, és az éghető dohánytermékek piacáról a hangsúlyt a csökkentett kockázatú termékek piacára helyezte, melynek egyik terméke az IQOS-ként ismert dohányhevítéses eszköz. Az IQOS egy precízen irányított hevítő eszköz, amely a behelyezett és kifejezetten az eszközhöz „HEETS”, „HeatSticks” vagy „TEREA” márkanév alatt fejlesztett dohányrudat felhevíti, amelynek eredményeként aromás nikotingőz keletkezik.

  A kutatásokba befektetett jelentős pénzügyi ráfordításnak is köszönhetően ma már ezek a termékek a világ 64 országában érhetők el, és megközelítőleg, 19,1 millió fogyasztó használ IQOS készüléket világszerte. Ezeket a készülékeket eddig a Panaszos hivatalos üzleteiben és weboldalain, illetve a kiválasztott forgalmazókon és viszonteladókon keresztül lehetett megvásárolni.

  A panaszos a készülékekhez és termékekhez kapcsolódóan számos végig élt is birtokol, köztük a HEETS szóvédjegyet,  a HEET szóvédjegyet, amelyek oltalma nemzetközi szinten számos országra kiterjed, de köztük az Európai Unióban is oltalom alatt állnak.  Ugyancsak a Panaszos javára lajstromozott védjegy a HEATSTICKS szóvédjegy, amely szintén az Európai Unióra is kiterjedő oltalom alatt áll.

  A Panaszos a Bepanaszolt domain használót nem ismeri,   sem ő, sem kapcsolt vállalkozásai semmilyen kapcsolatban nem állnak a Bepanaszolt féllel és  a Bepanaszolt nem jogosult a a HEET, HEETS vagy HEATSTICKS védjegyek használatára.

  A vitatott heetstick.eu domain név egy online üzlethez köthető, amelyen állítólag a Panaszos fél HEETS termékeit és számos egyéb terméket kínál, például karórákat, ruházati termékeket, amelyek semmilyen módon sem kapcsolódnak a Panaszos félhez, illetve a HEETS, HEET és HEATSTICKS védjegyekhez.

  A Weboldal angol nyelvű. A Panaszos fél nem tudja teljes mértékben megállapítani, hogy a Weboldalon árult termékek eredeti HEETS termékek-e. Ennek ellenére az online üzlet a Panaszos fél HEETS, HEET és HEATSTICKS védjegyeinek kombinációját alkalmazza, amely a Panaszos fél védjegyeinek feltüntetésével nem csupán tévesen irányítja a Panaszos fél HEETS és HEATSTICKS termékeinek hivatalos forrását kereső felhasználókat a Weboldalra, hanem a heetstick.eu domain név felhasználásával a Panaszos fél azt a hamis benyomást is kelti, hogy a heetstick.eu domain név alatt biztosított Weboldalt a Panaszos fél bármilyen módon engedélyezte. Az online üzlet semmilyen információt nem tüntet fel a weboldal szolgáltatóját illetően, továbbá a Panaszos felet sem nevezi meg a márka valódi tulajdonosaként. A weboldalon feltüntetett kapcsolattartási adatok között a szolgáltatóra vonatkozóan semmilyen információ sem szerepel, ezáltal a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy a vitatott domain név alatt elérhető online üzletet a Panaszos fél bármilyen módon jóváhagyta vagy engedélyezte. Végezetül a Weboldal engedély nélkül használja a Panaszos fél hivatalos marketing anyagát és HEETS logóját ebből kifolyólag pedig nem csupán a Panaszos félnek az említett anyaghoz és bejegyzett védjegyeihez fűződő szerzői jogát sérti, hanem tovább erősíti azt a benyomást is, hogy a Honlapot a Panaszos fél engedélyezte.

  A panaszolt domain név, a heetstick.eu domain név megtévesztően hasonlít a Panaszos fél HEET, HEETS és HEATSTICKS elnevezésű bejegyzett védjegyeire, amelyek az Európai Unióban is oltalom alatt állnak.

  A 874/2004 rendelet 21. cikkének (1) bekezdése értelmében megalapozott miszerint a felső szintű domain végződés (mint például .eu) nem befolyásolja annak megállapítását, hogy a domain név azonos-e egy másik névvel vagy megtévesztően hasonlít-e egy másik névre (lásd 00283. sz. eset - lastminute.eu; 04218 sz. eset - olympiakos.eu), illetve a védjegyek nyilvánvaló elírását tartalmazó domain nevek minden esetben megtévesztően hasonló domain névnek számítanak (lásd 04539 sz. eset - sonyericson.eu).

  A vitatott domain név a Panaszos fél HEET és HEATSTICKS védjegyének, illetve a Panaszos fél HEATSTICKS védjegyének gyakori elírását kombinálja azt feltételezve, hogy a HEATSTICKS védjegy első felét ugyanúgy írják, ahogyan a Panaszos fél HEETS és HEET védjegyeit. Ebből kifolyólag vitathatatlan, hogy az érintett domain név megtévesztően hasonlít a Panaszos fél védjegyeire.

  A Panaszolt fél semmilyen joggal vagy jogos érdekkel nem rendelkezik a domain nevet illetően:

  A Panaszos fél jogos kijelentése, hogy a Panaszolt fél nem rendelkezik semmilyen joggal és jogos érdekkel a vitatott domain nevet illetően. A Panaszos fél nem engedélyezte és egyéb módon sem hagyta jóvá a Panaszolt fél számára védjegyeinek felhasználását vagy a HEET, HEETS és HEATSTICKS védjegyek kombinációját megjelenítő Domain Név bejegyeztetését.

  A Panaszolt fél a domain nevet kereskedelmi célból és kereskedelmi haszonszerzés szándékával használja, további szándéka a felhasználók félrevezetése vagy a panaszos fél védjegyeinek rossz színben való feltüntetése.

  A Panaszolt fél nem a termékek engedéllyel rendelkező viszonteladója, a vitatott domain név alatt elérhető weboldal pedig nem felel meg a korábbi választottbírósági határozatok szerint a termékek jóhiszemű felkínálására vonatkozó előírásoknak

  Egy viszonteladó vagy forgalmazó abban az esetben kínálja a termékeket vagy szolgáltatásokat jóhiszeműen és ebből kifolyólag kizárólag akkor fűződik jogos érdeke a domain névhez, ha az bizonyos előírásoknak megfelel. A viszonteladókra és forgalmazókra vonatkozó feltételek előírják, hogy a Panaszolt fél az árukat és szolgáltatásokat jóhiszeműen kínálja fel: (a) az árukat és szolgáltatásokat valóban felkínálja, (b) kizárólag védjeggyel jelölt termékeket értékesít, (c) egyértelműen feltünteti a bejegyzett személy kapcsolatát a védjegy tulajdonosával, valamint (d) nem igyekszik gyenge minőségű árut jó minőségűként értékesíteni a védjegyhez hasonló vagy azzal azonos domain nevek útján (lásd „A Cseh Köztársaság Választott bírósága által képviselt nézőpontok áttekintése a .eu domain nevet illető jogviták esetében alkalmazott alternatív vitarendezés számos kérdését illetően” c. dokumentum 44. oldala; 5957 sz. eset - harrypotterlego.eu; 07023 sz. eset - gefanuc-parts.eu).

  A domain név a Panaszos félhez és annak védjegyeihez való kapcsolatot sugall. A weboldal továbbá számos olyan egyéb terméket kínál, amely semennyire sem kapcsolódik a Panaszos félhez és védjegyeihez, és ezáltal egyértelműen gyenge minőségűként tünteti fel a panaszos fél közismert védjegyeit, azzal a céllal hogy a vásárlókat tévesen a weboldalra irányítsa.

  A vitatott domain név ily módon való félrevezető felhasználása semmiképpen sem tekinthető az áruk jóhiszemű felkínálásának, és nem alapít semmilyen jogos érdeket a Panaszolt fél számára.

  A Panaszolt fél továbbá rosszhiszeműen használja a domaint.

  jelen esetben egyértelmű, hogy a Panaszolt fél amellett, hogy a domain névhez semmilyen érdeke sem fűződik, rosszhiszeműen jegyeztette be és használja a domain nevet. A Panaszolt fél a weboldalból is következtetve egyértelműen ismerhette a Panaszos védjegyeit, és nyilvánvalóan azért jegyeztette be a vitatott domain nevet, hogy az internet felhasználóit kereskedelmi haszonszerzési céllal a számos egyéb terméket kínáló Weboldalra irányítsa oly módon, hogy megteremtették annak lehetőségét, hogy a Panaszos fél HEETS, HEET és HEATSTICKS védjegyei összetéveszthetők legyenek. Továbbá az is egyértelmű a vitatott domain név Bepanaszolt fél általi felhasználásából, hogy a Panaszolt fél azzal a céllal jegyeztette be és használta a domain nevet, hogy az internet felhasználóit kereskedelmi haszonszerzési céllal a Weboldalra irányítsa oly módon, hogy megteremtették annak lehetőségét, hogy a Panaszos fél HEETS, HEET és HEATSTICKS védjegyei összetéveszthetők legyenek és az összetévesztés valószínűsége a domain név birtokosa internetes honlapjának vagy on-line elérhetőségének forrása, szponzorálása, kapcsolatai vagy jóváhagyása tekintetében, illetve az internetes honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás tekintetében áll fenn, amely a Rendelet (b)(iv) bekezdése értelmében rosszhiszemű bejegyeztetésnek és felhasználásnak minősül.

  A fentiekből következik, hogy a panasz a 874/2004/EK rendelet és az alternatív vitarendezésre vonatkozó szabályok értelmében megalapozott.

  Erre tekintettel a Panaszos kérte a vitatoptt domain név visszavonását a Panaszolt féltől.
 2. Panaszolt
  A Panaszolt az eljárásról történő értesítésre nem reagált, védekezést még arra tekintettel sem terjesztett elő, hogy érszére a kérelem postai úton is megküldésre került.
 
Az ügy megvitatása és megállapítások
A/ Általános rendelkezés


A BIZOTTSÁG 2004. április 28-i 874/2004/EK RENDELETE 21. Cikk értelmében a bejegyzett domain nevet vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és amennyiben:
a) a domain név birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása rosszhiszeműen történik.

B/ Eljárási szempontok

A vitatott domain név regisztrációs szerződésének nyelve magyar. Így a Rendelet 22. Cikk (4) bekezdése értelmében az eljárás nyelve is magyar, mivel nincs adat arra, hogy a felek eltérően rendelkeztek volna. A Panaszos kérte az eljárás nyelvének megváltoztatását, amelyet azonban a döntnök kellő alapos indokok hiányában elutasított, így az eljárás magyar nyelven zajlott.

C/ A Panaszos nemzeti vagy közösségi jog által elismert neve

A döntnök egyetértett a Panaszos előadásával, mely szerint a bejegyzett domain név megtévesztően hasonlít a Panaszos javára oltalmazott védjegyekhez, mivel annak első tagja a Panaszos javára oltalom alatt álló HEET  védjegy karaktereivel azonos, még a teljes domain név kiejtésében megegyezik a Panaszos javára oltalmazott HEATSTICKS szóvédjeggyel, annak többes számra utaló végződését leszámítva. Így megállapítható, hogy a vitatott domain név megtévesztően hasonlít a Panaszos javára lajstromozott védjegyekhez, tehát a Panaszos rendelkezik olyan névvel, amely a hivatkozott Rendelet szerint a domain név visszavonására jogalapot szolgáltat.

D/ A Panaszolt névhez fűződő joga vagy jogos érdeke

A Panaszolt érdemi védekezésének hiányában az eljárás adataiból semmilyen olyan adat nem volt megállapítható, amely a Panaszolt javára a vitatott domain név vonatkozásában bármilyen jogot meg alapozna.

A döntés meghozatalának időpontjában a vitatott domain név alatt érdemi tartalom már nem volt elérhető.

A döntnök a Panaszos, - a Panaszolt érdemi védekezésének hiányában - nem vitatott előadására is tekintettel, arra a megállapításra jutott, hogy sem a Panaszos által leírt tartalom, sem az eljárás nyelvének megváltozátatására irányuló eljárásban leírtak szerinti tartalom nem alapoz meg a Panaszolt javára jóhiszemű domain használatot, sem a döntnök által a döntés időpontjában tapasztalt érdemi tartalom hiánya.

Így a Panaszolt javára sem a név használatához fűződő jogot, sem a Rendelet 21. Cikk (2) bekezdése a)-c) pontjaiban felsoroltak szerint jogos érdeket nem lehetett megállapítani.

E/ A Panaszos rosszhiszemű eljárása

A döntnök egyetértett a Panaszos álláspontjával abban a tekintetben is, hogy a Rendelet 21. Cikk (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsoroltak vagylagos feltételként értelmezendők, és az egyik megállapítása önmagában megalapozza a kérelemnek megfelelően a domain név visszavonását.

A Panaszolt javára a domain név használatával kapcsolatban sem jog, sem jogos érdek nem volt megállapítható, így önmagában ezen körülmény elegendő lenne a kérelemnek megfelelően a domain név visszavonásának elrendeléséhez. Mivel azonban a Panaszos a Panaszolt rosszhiszemű eljárására is tett előadást, így döntnök megvizsgálta azt is, hogy megállapítható-e a Panaszolt terhére a rosszhiszemű eljárás.

A döntés meghozatalakor érdemi tartalom hiányában a döntnök a Panaszos előadására, valamint a korábbi, az eljárás nyelvének megállapítására irányuló döntés meghozatalakor általa tapasztaltakra is támaszkodva arra jutott, hogy a domain név megtévesztő hasonlósága a Panaszos védjegyeihez, továbbá az a tény hogy a Panaszos termékei is megjelenítésre kerültek a domain név alatti weboldalon, nem lehet véletlen. Így a Panaszolt  eljárása kimerítette a Rendelet 21.  cikk (3 ) bekezdése d) pontja szerinti tényállást, vagyis a domain nevet szándékosan arra használta fel a Panaszolt, hogy az internet felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a honlapjára vagy egyéb online címére irányítsa.

F/ Konklúzió

Mivel a Panaszos javára lajstromozott védjegyekhez megtéevsztően hasonló a vitatott domain név, mivel a Panaszolt javára sem olyan jog nem volt megállapítható, amely őt a vitatott név használatára feljogosítaná, sem a név használatához kapcsolód jogos érdek nem bizonytható, továbbá az eljárás adataiból a Panaszolt terhére a Rendelet 21. Cikk (3) bekezdése szerint rosszhiszemű eljárás is megállapítható, így a döntnöka kérelemnek megfelelően  a domain név Panaszolttól történő visszavonása mellett határozott.
 
Határozat
A fentebb részeltezett okokból kifolyólag a Választottbíróság az ADR Szabályzat B12 § (b) és (c) bekezdéseivel összhangban a következőképpen döntött:
a HEETSTICK.EU domain név megszüntetendő
 
Döntnökök
 • Dr. Erika Mayer
Dátum: 2022-01-10
1. sz. melléklet
I.      Disputed domain name: heetstick.eu


II.     Country of the Complainant: Switzerland,  country of the Respondent: Hungary

III.    Date of registration of the domain name: 26. April 2021.

IV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
        1.   International registration HEETS word trademark, registered in Albania, Armenia, Australia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Botswana, China, Colombia, Curacao, Egypt, USA, Northern Macedonia, Russia, Philippines, Georgia, India, Iceland, Israel, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, USA, Iceland, Kenya, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Morocco, Mexico, Monaco, Montenegro, Mozambique, Norway, New Zealand, OAPI, Republic of Korea, Republic of Moldova, Serbia, Singapore, Oman, Turkmenistan, Turkey, European Union, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam, reg. No. 1328679, registered on 20 July, 2016. in respect of goods and services in classes 09, 11, 34.
        2.   International registration HEET word trademark, registered in Albania, Armenia, Australia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Botswana, China, Colombia, Egypt, Egypt, USA, Northern Macedonia, Russia, Philippines, Georgia, India, Iceland, Israel, Japan, Kenya, Kyrgyzstan, Israel, Japan, Iceland, Kyrgyzstan, USA, Liechtenstein, Morocco, Mexico, Monaco, Montenegro, Mozambique, Norway, New Zealand, OAPI, Republic of Korea, Republic of Moldova, Serbia, Singapore, Oman, Turkmenistan, Turkey, European Union, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam, reg. No. 1312086, registered on 17. May, 2016. in respect of goods and services in classes 09, 11, 34.
        3.   international registration HEATSTICKS  word trademark, registered in Albania, Algeria, Armenia, Bahrain, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Colombia, Egypt, North Macedonia, the Philippines, Georgia, India, Iceland, the Philippines, and the Republic of Moldova, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Morocco, Monaco, Montenegro, New Zealand, Republic of Moldova, Serbia, Oman, Tunisia, Turkey, European Union, Ukraine, Vietnam; reg. No. 1217386,  registered on 21.July, 2014 in respect of goods and services in classes 34.
      

V.    Response submitted: No

VI.   Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. No
        2. Why: The Respondent is not using the disputed domain name lawfully, non-commercially or in a fair and honest manner, without any intention of commercial gain, as she is not an authorized reseller of the Complainent's heatstick or heet products. The disputed domain is confusingly similar to the Complainant's trademarks; the Respondent failed to submit a formal response or evidence of actual or intended bona fide use; there is no substantive content on the website under the domain; and no facts or evidence have been presented in the course of the proceedings that would establish the Respondent's right or legitimate interest in using the domain.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
        1. Yes
        2. Why: As the disputed domain name is confusingly similar to the trademarks of the Complainant, the Respondent failed to submit a formal response, although there is currently no substantive content on the website under the domain name, it has previously been used to sell products other than those of the complainant, the conclusion is that the domain name was clearly used to direct internet users to the complainant's website for commercial purposes.

IX.   Other substantial facts the Panel considers relevant:  Not any

X.    Dispute Result: Revocation of the disputed domain name

XI.   Procedural factors the Panel considers relevant: the Complainant's request for the change of the language of the procedure has been rejected

XII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Not relevant